VELOZ CROSS CVT TOP

698,000,000 VNĐ

• 7 chỗ ngồi

• Số tự động vô cấp

• Động cơ xăng dung tích 1.496 cm3

Đen: X12

Tư vấn cho xe VELOZ CROSS CVT TOP

Đen: X12

Tư vấn cho xe VELOZ CROSS CVT TOP