Innova Venturer

CHỞ ĐẦY YÊU THƯƠNG

• 8 chỗ • Đa dụng • Xăng
• Xe trong nước • Số tự động 6 cấp
• Dung tích 1998 cm3
 

Đen: 218

Tư vấn cho xe Innova Venturer

Tư vấn cho xe Innova Venturer