Hiace Động cơ dầu

HÀNH TRÌNH AN VUI

• Số chỗ ngồi : 15 chỗ
• Nhiên liệu : Dầu
• Xuất xứ : Xe nhập khẩu
• Số sàn 6 cấp

Trắng: 058

Tư vấn cho xe Hiace Động cơ dầu

Trắng: 058

Tư vấn cho xe Hiace Động cơ dầu