• Fortuner 2.7AT 4x4
  • Fortuner 2.7AT 4x2
KIẾN TẠO HÀNH TRÌNH