HỆ THỐNG PHA ĐÈN TỰ ĐỘNG THÍCH ỨNG

HỆ THỐNG PHA ĐÈN TỰ ĐỘNG THÍCH ỨNG

Phát hiện ánh sáng của xe phía trước và tự động điều chỉnh đèn pha ở chế độ chiếu gần hoặc chiếu xa.

HỆ THỐNG PHA ĐÈN TỰ ĐỘNG THÍCH ỨNG

HỆ THỐNG PHA ĐÈN TỰ ĐỘNG THÍCH ỨNG

Phát hiện ánh sáng của xe phía trước và tự động điều chỉnh đèn pha ở chế độ chiếu gần hoặc chiếu xa

TÚI KHÍ SRS

TÚI KHÍ SRS

Hệ thống trang bị 07 túi khí cho người lái và hành khách

HỆ THỐNG HỖ TRỢ CẢNH BÁO PHƯƠNG TIỆN CẮT NGANG PHÍA SAU (RCTA)

HỆ THỐNG HỖ TRỢ CẢNH BÁO PHƯƠNG TIỆN CẮT NGANG PHÍA SAU (RCTA)

Hệ thống RCTA phát hiện các phương tiện di chuyển tới gần và khó quan sát từ phía sau.