AVANZA PREMIO CVT

MANG YÊU THƯƠNG CHO MỖI HÀNH TRÌNH

• 7 chỗ ngồi

• Số tự động vô cấp

• Động cơ xăng dung tích 1.496 cm3

Bạc tím: p20

Tư vấn cho xe AVANZA PREMIO CVT

Bạc tím: p20

Tư vấn cho xe AVANZA PREMIO CVT