Avanza AT

MANG YÊU THƯƠNG CHO MỖI HÀNH TRÌNH
  • 7 chỗ ngồi
  • Số tự động 4 cấp, 4x2
  • Động cơ xăng
  • Dung tích 1496cm3
Xanh: 8x2

Tư vấn cho xe Avanza AT

Xanh: 8x2

Tư vấn cho xe Avanza AT