Menu

Các hình thức mua xe trả góp

CÁC HÌNH THỨC MUA XE TRẢ GÓP

 

Có 2 hình thức: Mua trả góp và Thuê mua tài chính. 

I - MUA TRẢ GÓP 

* Đối tượng được mua trả góp: Công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, cá nhân. 

* Thời hạn trả góp : tối đa 3 năm. 

* Trả trước tối thiểu: 40% giá trị xe và Mua bảo hiểm toàn bộ xe trong thời gian trả góp. 

* Tài sản bảo đảm: chính là chiếc xe ôtô mới định mua. Nếu bảo đảm bằng bất động sản hoặc giấy tờ có giá trị thì mức trả trước tối thiểu có thể thấp hơn mức 40%. 

* Hàng tháng khách hàng trả một mức tiền cố định ( gồm tiền gốc + lãi) theo quy tắc trừ lùi. 

* Đăng ký xe mang tên khách hàng. 

* Trường hợp tài sản bảo đảm chính là chiếc xe mới định mua thì trong suốt thời gian mua trả góp: khách hàng còn phải mua bảo hiểm thân vỏ xe và ngân hàng sẽ giữ Giấy đăng ký xe. ( Khách hàng được cấp giấy chứng nhận hợp pháp để lưu hành xe bình thường). 

Chat với chúng tôi