Với nền tảng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại vừa được nâng cấp, cùng với đội ngũ nhân lực nhiều thâm niên, đầy nhiệt huyết mà TESC đang sở hữu, chúng tôi luôn tự hào về truyền thống văn hóa doanh nghiệp mà Ban Điều Hành đang cố gắng duy trì trong từng chiến lược kinh doanh, từng kế hoạch hành động: “Hướng tới mục tiêu chất lượng toàn diện, chăm sóc từng khách hàng một như chính người thân của mình"

Ông Huỳnh Văn Sang

Tổng Giám Đốc

Tin tức

Tư vấn sản phẩm

Xem tất cả

Tư vấn dịch vụ

Xem tất cả

GÓC VIDEO DÀNH CHO NGƯỜI YÊU XE